BIP zdium
.Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w budynku H w siedzibie przy ul. Długiej 49. Czynne jest we wszystkie dni pracy urzędu od godz. 8 do 14. Informację telefoniczną na temat przedmiotów można uzyskać w godzinach pracy biura pod numerem: 71 376-08-96.

Zgodnie z Regulaminem Biura Rzeczy Znalezionych, opłata za przechowywanie rzeczy wynosi 5 zł. Opłatę nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.

Biuro przyjmuje w depozyt rzeczy znalezione w miejscach publicznych a terenie miasta Wrocławia.
Biuro nie przyjmuje rzeczy:
1) nie przedstawiających wartości poniżej 100 zł;
2) stanowiących sprzęt lub ekwipunek wojskowy;
3) dokumentów wojskowych;
4) których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo – nadawcza oraz znalezione dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży;
5) zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Informujemy, że kontakt w sprawie zagubionych przedmiotów leży po stronie poszukującego (biuro nie ma możliwości dzwonić do zainteresowanych osób z informacjami, że wpłynął depozyt pasujący do opisu przedstawionego przez poszukującego).

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wzywa do odbioru rzeczy znalezionych, pod rygorem przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 19 października 2006, o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 208 poz 1537 z późn. zm) opisanych w tabeli oraz załączonym niżej „Wykazie rzeczy znalezionych”.

Załączniki:

 

 Informacje o dokumencie:

Autor:

Data wytworzenia:

Opublikowane przez: Jan Gut

Data publikacji: 11 września 2017

3 wyświetleń strony


Historia zmian: