Top_left_frame

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Adres:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZDiUM znajduje się na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl/

Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie.
System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

 

email: zdium@zdium.wroc.pl

Uwaga! System pocztowy do obsługi adresu zdium@zdium.wroc.pl nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne musi skorzystać z platformy ePUAP.

 


Centrala 071 355-90-76
Biuro Obsługi Interesanta 071 376-07-34 lub 071 376-07-92
Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia 071 376-00-22, 19 501
Sekretariat 071 355-40-16, 071 355-42-18
fax 071 355-08-66, 071 373-49-06

Dni i godziny urzędowania:

    * Urząd: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15;
    * Biuro Obsługi Interesanta:

       - środy w godzinach 7.15-17.00,

       - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.15-15.15;

    * Kasa ZDiUM - opłaty dodatkowe za postój, zakup abonamentów,    opłaty za dzierżawę i zajęcie pasa drogowego:

       - środy w godzinach 10.00 - 17.00;

       - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 14.00;REGON - 000150142

NIP - 896-00-05-839

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej/ linie podmiejskie
Bank PKO BP S.A 76 1020 5226 0000 6602  0416  7185  
                                                                  
Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie opłaconego czasu postoju, zakupu abonamentu, wpłaty za zajęcie pasa drogowego

Bank PKO BP S.A 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193 

Wpłaty z tytułu pozostałych dochodów budżetowych
Bank PKO BP S.A 68 1020 5226 0000 6402  0416  7136

Dojazd:
Zarząd Dróg i utrzymania Miasta zajmuje 8 budynków zlokalizowanych przy ul. Długiej 49. Do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta najdogodniej jest dojechać autobusami komunikacji zbiorowej. Na przystankach przy ul. Długiej zatrzymują się autobusy linii: C, 103, 122, 127, 128 oraz 435. Od przystanków tramwajowych linii 3, 10, 12, 20, 21 i 22, 31, 32, 33 oraz autobusowych linii 132 i 142 do siedziby ZDiUM trzeba przejść kawałek ulicą Młodych Techników.

Przyjeżdżający do nas własnymi samochodami mogą skorzystać z wygodnego parkingu pomiędzy budynkiem C, a terenem hipermarketu TESCO.
Biuro Obsługi Interesanta

Załatwianie każdej sprawy w ZDiUM najlepiej jest rozpocząć w Biurze Obsługi Interesanta, które mieści się na parterze budynku B, tuż przy wejściu. Tam można zasięgnąć wyczerpujących informacji na temat trybu postępowania w każdej sprawie załatwianej w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, pobrać wymagane dokumenty oraz dowiedzieć się, w którym miejscu urzęduje osoba odpowiedzialna za daną sprawę.

Autor - Data Wytworzenia: Waldemar Żak - 2008-01-18
Publikacja: Ewa Mazur - 2012-07-06 13:22:33 UTC
Ostatnia aktualizacja: Ewa Mazur - 2016-01-14 15:30:46 UTC
Historia dokumentu.