Top_left_frame

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY W WIGILIĘ I SYLWESTRA 2014R.

24 grudnia (środa)

- kasa ZDiUM jest czynna do godziny 14.00

- sprzedaż abonamentów i wydawanie identyfikatorów - do godziny 14.00

- Biuro Obsługi Interesanta jest czynne do godziny 15.15

31 grudnia (środa)

- kasa ZDiUM jest czynna do godziny 11.00

- sprzedaż aboanmentów i wydawanie identyfikatorów - do godziny 11.00

- Biuro obsługi Interesanta jest czynne do godziny 15.15

 

 

Adres:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZDiUM znajduje się na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl/

Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie.
System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

 

email: zdium@zdium.wroc.pl

Uwaga! System pocztowy do obsługi adresu zdium@zdium.wroc.pl nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne musi skorzystać z platformy ePUAP.

 


Centrala 071 355-90-76
Biuro Obsługi Interesanta 071 376-07-34 lub 071 376-07-92
Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia 071 376-00-22, 19 501
Sekretariat 071 355-40-16, 071 355-42-18
fax 071 355-08-66, 071 373-49-06

Dni i godziny urzędowania:

    * Urząd: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15;
    * Biuro Obsługi Interesanta:

       - środy w godzinach 7.15-17.00,

       - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.15-15.15;

    * Kasa ZDiUM - opłaty dodatkowe za parkowanie, zakup abonamentów,    opłaty za dzierżawę i zajęcie pasa drogowego:

       - środy w godzinach 10.00 - 17.00;

       - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 14.00;REGON - 000150142

NIP - 896-00-05-839

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej/ linie podmiejskie
Bank PKO BP S.A 76 1020 5226 0000 6602  0416  7185  
                                                                  
Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego, zakupu abonamentu, wpłaty za zajęcie pasa drogowego

Bank PKO BP S.A 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193 

Wpłaty z tytułu pozostałych dochodów budżetowych
Bank PKO BP S.A 68 1020 5226 0000 6402  0416  7136

Dojazd:
Zarząd Dróg i utrzymania Miasta zajmuje 8 budynków zlokalizowanych przy ul. Długiej 49. Do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta najdogodniej jest dojechać autobusami komunikacji zbiorowej. Na przystankach przy ul. Długiej zatrzymują się autobusy linii: C, 103, 122, 127, 128 oraz 435. Od przystanków tramwajowych linii 3, 10, 12, 20, 21 i 22, 31, 32, 33 oraz autobusowych linii 132 i 142 do siedziby ZDiUM trzeba przejść kawałek ulicą Młodych Techników.

Przyjeżdżający do nas własnymi samochodami mogą skorzystać z wygodnego parkingu pomiędzy budynkiem C, a terenem hipermarketu TESCO.
Biuro Obsługi Interesanta

Załatwianie każdej sprawy w ZDiUM najlepiej jest rozpocząć w Biurze Obsługi Interesanta, które mieści się na parterze budynku B, tuż przy wejściu. Tam można zasięgnąć wyczerpujących informacji na temat trybu postępowania w każdej sprawie załatwianej w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, pobrać wymagane dokumenty oraz dowiedzieć się, w którym miejscu urzęduje osoba odpowiedzialna za daną sprawę.

Autor - Data Wytworzenia: Waldemar Żak - 2008-01-18
Publikacja: Ewa Mazur - 2012-07-06 13:22:33 UTC
Ostatnia aktualizacja: Ewa Mazur - 2014-12-18 09:54:08 UTC
Historia dokumentu.