Wynik przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu wraz z 6 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej pow. 31,59 m2 w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu wraz z 6 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej pow. 31,59 m2 w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu, z dnia 18.01.2017r., przyjęto ofertę Pana Jakuba Dzienisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „DIVA” Jakub Dzienis z opłatą miesięczną tytułem dzierżawy w kwocie 2 730,00 zł + należny podatek VAT.


Autor: Andżelika Galuba

Data wytworzenia: 25 stycznia 2017r.

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 26 stycznia 2017

413 wyświetleń strony


Historia zmian: