Wynik przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pasa drogowego wraz z 3 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej powierzchni 32,83 m2, w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pasa drogowego wraz z 3 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej powierzchni 32,83 m2, w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu, z dnia 17.03.2017r., przyjęto ofertę Pana Mateusza Czubaka z opłatą miesięczną tytułem dzierżawy w kwocie 700 zł (słownie: siedemset złotych) + należny podatek VAT.


Autor: Teresa Grześkowiak

Data wytworzenia: 21.03.2017

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 23 marca 2017

259 wyświetleń strony


Historia zmian: