Wynik naboru nr 7/ 2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 7/2017

na wolne stanowisko urzędnicze „starszy referent w Zespole Reklamacji i Rozliczeń”

w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Informuję, że w wyniku naboru na wyżej wymienione wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta została wybrana: Pani Małgorzata Gasztka, zamieszkała w Wysokiej.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Gasztka w procesie rekrutacji uzyskała największą ilość punktów, spełniając wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.

Wrocław, 7 kwietnia 2017 r.

 


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 19 kwietnia 2017 r.

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

487 wyświetleń strony


Historia zmian: