Wynik naboru nr 6/ 2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 6/2017
na wolne stanowiska urzędnicze „stanowisko ds. eksploatacji sygnalizacji w Dziale Eksploatacji Sygnalizacji”
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta

Informuję, że w wyniku naboru na wyżej wymienione wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta zostali wybrani następujący kandydaci:

1.    Pani Joanna Bagińska, zamieszkała w Smolcu
2.    Pani Ida Wesołowska, zamieszkała we Wrocławiu

Uzasadnienie:
Wymienieni w największym stopniu spełnili wymogi formalne i merytoryczne, określone w ogłoszeniu o naborze uzyskując w procesie rekrutacji najwyższą ilość punktów.

Wrocław, 19 kwietnia 2017 r.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 19 kwietnia 2017 r.

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

412 wyświetleń strony


Historia zmian: