Wykaz obiektów w zarządzie ZDiUM

1. Drogi  http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/drogi/
2. Fontanny, pomniki, rzeźby, miejskie toalety publiczne http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/fontanny-pomniki-rzezby-toalety/
3.  Infrastruktura przystankowa http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/infrastruktura-przystankowa/
4.  Infrastruktura rowerowa  http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/infrastruktura-rowerowa/
5.  Infrastruktura torowa http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/infrastruktura-torowa/
6.  Obiekty inżynierskie http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/obiekty-inzynierskie/
7.  Ochrona dróg i poprawa bezpieczeństwa http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/ochrona-drog-poprawa-bezpieczenstwa/
8.  Oświetlenie i iluminacja http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/oswietlenie-iluminacja/
9.  Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/sygnalizacja-swietlna/
10. System Informacji Miejskiej http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/system-informacji-miejskiej/
11.  Wpusty deszczowe i studzienki http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/infrastruktura/wpusty-deszczowe-studzienki/


Informacje o dokumencie:

Autor:

Data wytworzenia:

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 1 marca 2017

2 368 wyświetleń strony


Historia zmian: