Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEDI/384/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.12.2017 12:30
Data publikacji: 11.12.2017

Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap 1- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia parkingów „Parkuj i Jedź” w system nadzoru dostępu wraz z jego oprogramowaniem oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Numer referencyjny: TXU/TXXI/369/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.12.2017 09:30
Data publikacji: 07.12.2017

Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.38.116347.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 15.12.2017 14:00
Data publikacji: 06.12.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Orzechowej i Krynickiej w celu wyznaczenia miejsc postojowych

Numer referencyjny: TRP.4110.41.114780.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2017 14:00
Data publikacji: 01.12.2017

Utrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej (pod pl. Dominikańskim) we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDI/333/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.12.2017 09:30
Data publikacji: 28.11.2017

Przebudowa ul. Buraczanej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ogórkowej do posesji nr 23

Numer referencyjny: TRP.4010.32.113403.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.12.2017 12:00
Data publikacji: 28.11.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: EEIM.4214.112893.2017.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.12.2017 15:00
Data publikacji: 27.11.2017

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/TXK/356/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 01.12.2017 10:30
Data publikacji: 23.11.2017

Wykonanie wyceny majątku drogowego

Numer referencyjny: NOXE.071.MT.1841.2017.RP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2017 12:00
Data publikacji: 16.11.2017

Obsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon zachodni i Zadanie 2 – rejon wschodni

Numer referencyjny: TXU/EEIP/353/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.12.2017 09:30
Data publikacji: 02.11.2017