Wykonanie poprawy stanu technicznego konstrukcji oraz nawierzchni fragmentu chodnika na ul. Kochanowskiego we Wrocławiu od mostu Jagiellońskiego Starego płn. do skrzyżowania z ul. Kwidzyńską

Numer referencyjny: EEDI.072.14621.02.2018.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.03.2018 11:30
Data publikacji: 21.02.2018

Przebudowa zakończenia ul. Wapiennej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/23/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.03.2018 09:30
Data publikacji: 19.02.2018

Budowa peronów na pętli tramwajowej „Leśnica” we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU/EE/402/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.02.2018 09:30
Data publikacji: 05.02.2018

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/009/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.02.2018 10:30
Data publikacji: 02.02.2018

Remont odwodnienia przejścia podziemnego nr 4 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDI.072.13.01.2018.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.02.2018 12:00
Data publikacji: 30.01.2018

Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/325/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.02.2018 11:30
Data publikacji: 19.01.2018

Wymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/349 /2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.01.2018 09:30
Data publikacji: 15.01.2018

Przebudowa ul. Vivaldiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/417/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.01.2018 09:30
Data publikacji: 12.01.2018

Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

Numer referencyjny: TXU/EEDI/395/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.01.2018 10:30
Data publikacji: 12.01.2018

Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt Nr 43 WBO 2016

Numer referencyjny: TRP.4110.38.3056.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.01.2018 14:00
Data publikacji: 11.01.2018