Przeniesienie przejścia dla pieszych oraz utworzenie azylu dla pieszych na ul. Redykiej przy skrzyżowaniu z ul.Fortową i przy skrzyżowaniu z ul. Bagatela

Numer referencyjny: TRP.4110.9.73539.2018.AO
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.08.2018 09:00
Data publikacji: 14.08.2018

Wykonanie chodnika i zmiany organizacji ruchu przy ul. Nefrytowej we Wrocławiu - WBO 2017

Numer referencyjny: TXU/EED/194/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.08.2018 10:30
Data publikacji: 14.08.2018

Przebudowa ul. Wędkarzy we Wrocławiu w celu budowy chodnika.

Numer referencyjny: TXU/TRP/201/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.08.2018 11:30
Data publikacji: 10.08.2018

Realizacja zadania pn.:„Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu”

Numer referencyjny: TXU/TRP/202/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.08.2018 09:30
Data publikacji: 10.08.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj) - zapytanie nr 3

Numer referencyjny: EED.072.72.06.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 03.09.2018 10:30
Data publikacji: 09.08.2018

Wykonanie iluminacji murów obronnych z basteją św. Hioba przy al. J. Słowackiego obok budynku Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu oraz wykonanie tablicy pamiątkowej fundatora.

Numer referencyjny: EEIM.4213.71.2.2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.08.2018 15:00
Data publikacji: 07.08.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj) - zapytanie nr 2

Numer referencyjny: EED.072.72.06.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.08.2018 10:30
Data publikacji: 03.08.2018

Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na części: część 1: Progi bitumiczne - dzielnica Psie Pole część 2: Progi bitumiczne i roboty brukarskie - dzielnica Fabryczna

Numer referencyjny: TXU/EED/193/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.08.2018 10:30
Data publikacji: 03.08.2018

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 2 – Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXU/EED/186/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.08.2018 09:30
Data publikacji: 20.07.2018

Przebudowa ul. Oraczy na odcinku od gen. Stefana Grota-Roweckiego do ul. Będzińskiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/153/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.07.2018 11:30
Data publikacji: 04.07.2018