Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/304/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.11.2018 09:30
Data publikacji: 14.11.2018

Wykonanie i konserwacja elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EIO/294/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.11.2018 10:30
Data publikacji: 07.11.2018

Poprawa stanu nawierzchni chodników polegająca na remoncie w ciągu ul.Kleczkowskiej i ul.Zemskiej we Wrocławiu: Cz.1 – ul.Kleczkowska na odcinku od ul.Siemieńskiego do ul.Zegadłowicza (strona północna) Cz.2 – ul.Zemska przy nr 16d

Numer referencyjny: TXU/EEDD/290/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.11.2018 09:30
Data publikacji: 31.10.2018

Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: część 1 - obszar A - Północny; część 2 - obszar B - Południowy

Numer referencyjny: TXU/EIO/258/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.11.2018 09:30
Data publikacji: 16.10.2018

Przeniesienie przejścia dla pieszych oraz utworzenie azylu dla pieszych na ul. Redyckiej przy skrzyżowaniu z ul.Fortową i przy skrzyżowaniu z ul. Bagatela

Numer referencyjny: TRP.4110.9.90704.2018.AO
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.10.2018 15:00
Data publikacji: 15.10.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj) - zapytanie nr 2

Numer referencyjny: EED.072.132.10.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.10.2018 10:30
Data publikacji: 10.10.2018

Budowa przystanku tramwajowego przy ul. Dworskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/278/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2018 09:30
Data publikacji: 09.10.2018

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 1 - Fabryczna, Zadanie 2 – Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXU/EEDD/254/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.10.2018 09:30
Data publikacji: 05.10.2018

Bieżące utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej poziom i4, i5, i5r oraz oznakowania informacyjnego SIM na Rondzie Reagana we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU/EIO/232/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2018 09:30
Data publikacji: 04.10.2018

Budowa kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/252/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.11.2018 10:30
Data publikacji: 04.10.2018