Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul.Górniczej we Wrocławiu od ul.Rękodzielniczej do ul.Pilczyckiej

Numer referencyjny: TXU/EED/104/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.06.2018 10:30
Data publikacji: 25.05.2018

Realizacja zadania pn.: Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu.

Numer referencyjny: TXU/TRP/96/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2018 10:30
Data publikacji: 24.05.2018

Remont i wykonanie nawierzchni zielonej torowiska tramwajowego w ul.Widok we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/115/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2018 09:30
Data publikacji: 24.05.2018

Przebudowa skrzyżowań ul. kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu w zakresie doposażenia istniejącej sygnalizacji świetlnej w elementy zapewniające jej funkcjonowanie w systemie ITS z podziałem na dwa zadania.

Numer referencyjny: TXU/TRP/114/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.06.2018 09:30
Data publikacji: 24.05.2018

Wykonanie przejść dla pieszych w rejonie ul. Lakierniczej i Blacharskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDD.4210.022.04.2018.BG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 28.05.2018 10:30
Data publikacji: 21.05.2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Traugutta we Wrocławiu w zakresie budowy przystanków wiedeńskich

Numer referencyjny: TXU/TRN/98/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.06.2018 09:30
Data publikacji: 18.05.2018

Wykonanie chodnika przy ul. Dzielnej/Kozanowskiej/Pałuckiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (zaprojektuj + wybuduj)

Numer referencyjny: EED.072.56.05.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 25.05.2018 10:30
Data publikacji: 18.05.2018

Wykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (zaprojektuj + wybuduj)

Numer referencyjny: EED.072.49.05.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 23.05.2018 10:30
Data publikacji: 17.05.2018

Wykonanie odwodnienia części ul. Schuberta we Wrocławiu

Numer referencyjny: EE.070.34.2018.EW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 23.05.2018 12:30
Data publikacji: 16.05.2018

przebudowa ul.Mińskiej na odcinku od ul.Zagony do ul.Stanisławowskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów

Numer referencyjny: TXU/TRP/106/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.05.2018 09:30
Data publikacji: 11.05.2018