Telefony kontaktowe

PION DYREKTORA PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI

Wydział Ochrony Pasa Drogowego

Naczelnik: Jacek Kafel

Budynek B, pokój 104
tel. 376 08 45, wew. 345

Dział Zezwoleń i Opłat:

Kierownik: Teresa Sumarowska
Budynek B, pokój 103
tel. 376 00 27, wew. 327

Zespół Zajęć Planowych i Awaryjnych

Główny Specjalista: Józefa Wiśniewska
Budynek B, pokój 102a
tel. 376 00 39, wew. 339

Zajęcia planowe:
Dzielnica Stare Miasto i Śródmieście
– bud. B, pok.112b, tel. 376 00 31, wew. 431
– bud. B, pok.112b, tel 376 08 75, wew. 375

Dzielnica Krzyki
– bud.B, pok.110 – tel. 376 00 36, wew. 436
– bud.B, pok.110 – tel.  376 08 02, wew. 302

Dzielnica Fabryczna
– bud.B,pok.109 – tel. 376 00 52, wew. 452
– bud.B, pok.109  – tel. 376 00 45, wew. 445
Dzielnica Psie Pole
– bud.B, pok.102 – tel. 376 07 40, wew. 240
– bud.B, pok.102 – tel. 376 0036, wew. 436
– bud.B,  pok.110 – tel. 376 00 36, wew. 436

Zajęcia awaryjne
Dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście
– bud.B, pok.111 –tel. 376 0033, wew. 433

Dzielnice: Fabryczna, Psie Pole
– bud.B, pok.111– tel. 376 00 33, wew. 433

Dzielnica Krzyki
– bud.B , pok.111 – tel. 376 07 76, wew. 276

Zespół Administracji Pasa Drogowego

Główny Specjalista: Rafał Henek
Budynek B, pokój 102 a
– tel. 376 00 30, wew. 430

reklamy:
– bud. B, pok. 101
– tel. 376 07 27, wew. 227

handel :
zajęcia pasa drogowego na wyłączność, obiekty budowlane i handlowe
– bud. B, pok. 112a
– tel. 376 08 40, wew. 340

nielegalne zajęcia pasa drogowego (ogrodzenia):
– bud C, pok. 310
– tel. 376 08 04, wew. 304

zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia pojemników do zbiórki odpadów, kary:
– bud C, pok. 310
– tel. 376 00 37, wew. 437

Zespół Kontroli

Główny Specjalista: Stanisław Boćko
Budynek E, pokój 8
–    tel.w. 432, 376 00 32;
Specjaliści (całe miasto):
–    pok. 12
–    tel. 376 07 58, wew. 258.

Wydział Realizacji

Naczelnik: Barbara Malarska

Budynek B, pokój 107
tel. 71 376-07-48

Dział Przygotowania

Kierownik: Dorota Stasiewicz
Budynek B, pokój 8
tel. 71 376-07-01

Dział Nadzoru, Odbiorów i Rozliczeń

Kierownik: Maciej Grzybek

Budynek B, pokoje: 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214
tel.: (71) 376-07-18, 376-07-47, 376-07-73, 376-08-53, 376-08-00, 376-08-77, 376-07-22, 376-07-53, 376-08-76

Zespół Geodezyjny

Budynek D II, pokój 11
tel. 71 376-07-75

Zespół Laboratoryjny

Główny Specjalista: Roman Mróz

Budynek D, pokój 2
tel. 71 376-07-05.

 

Wydział Eksploatacji i Utrzymania

Naczelnik: Konrad Gaj

Budynek B, pokój 105
tel. 71 37-60-716, 71 355-90-76, wew. 216

Dział Drogowo-Torowo-Inżynieryjny

Kierownik: Beata Beliczyńska

Budynek D II, pokój 14

tel. 71 376-00-01, wew. 401

Zespół Drogowy

Budynek D II, pokój 16
tel. 71 376-07-62, 71 355-90-76, wew. 262 (Stare Miasto, Śródmieście, Fabryczna)
tel. 71 376-07-88, 71 355-90-76, wew. 288 (Psie Pole, Krzyki)

Zespół Torowy

Budynek D IV, pokoje: 21, 22

tel. 71 376-08-60, wew. 360

tel. 71 376-08-57, wew. 357

tel. 71 376-08-99, wew. 399

Zespół Inżynieryjny

Budynek D I, pokój 8
Budynek D II, pokój 13

tel. 71 376-08-60, wew. 230 (część wschodnia m. Wrocławia)

tel. 71 376-08-60, wew. 306 (część zachodnia m. Wrocławia)

Dział Infrastruktury Miejskiej i Przystanków

Kierownik: Georgi Donczew

Budynek D, pokój 24
tel. 71 376-00-16, 71 355 90 76, wew. 416

Oświetlenie ulic
Budynek D, pokój 27
tel. 71 376-07-50, 71 355 90 76 wew. 250

Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe
Budynek D, pokój 25
tel. 71 376-07-51, 71 355 90 76, wew. 251

Tabliczki z nazwami ulic, pomniki i rzeźby, szalety w pasie drogowym i w przejściach podziemnych
Budynek D, pokój 23
tel. 71 376-07-39, 71 355 90 76, wew. 239

Przystanki komunikacji miejskiej – słupki, tablice, ławki
Budynek D, pokój 9
tel. 71 376-00-19, 71 355 90 76, wew. 419.

Wydział Budżetu

Naczelnik: Ewa Głowacka

Budynek A, pokój 105

tel. 71 376-08-79

Dział Ekonomiczny

Główny Specjalista: Sylwia Żygadło

Budynek A, pokój 118

tel. 71 376-08-37

Dział Monitoringu i Funduszy Europejskich

Główny specjalista: Joanna Grząślewicz

Budynek D, pokój 31
tel. 71 376-08-68.

 

Wydział Uzgodnień i Planowania Przestrzennego

Dział Uzgodnień

Kierownik: Jolanta Krynicka-Wołków
Budynek A, pokój 8
tel. 71 376-07-02

Dział Planowania Przestrzennego

Kierownik: Marek Kantorski

Budynek A, pokój 10
tel. 71 376-07-98.

 

Wydział Parkingów i Windykacji

Naczelnik: Anna Markiewicz

Budynek E, pokój 6,
Tel. 71 37-60-706

Informacja

Budynek C, pokój 301
Tel. 71 376-08-28

Rozliczanie należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój

Budynek E, pokój  5a

Tel.  71 37-60-884

Windykacja należności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
– z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój

– z tytułu wezwań do zapłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez uiszczenia opłaty – linie podmiejskie
Budynek C, pokój 304
tel. 376-00-17

– z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
Budynek C, pokój 308
tel. 376-07-20.

Biuro Prasowe

Rzecznik Prasowy: Ewa Mazur

e-mail: ewa.mazur@zdium.wroc.pl

Ewa Iwańska (media społecznościowe)

e-mail: ewa.iwanska@zdium.wroc.pl

Krzysztof Kubicki

e-mail: krzysztof.kubicki@zdium.wroc.pl

Budynek D, sektor 5, pokój 26
tel: 71 376-08-72, 71 355-90-76, wew. 372
fax: 71 376-08-71.

 

Dział Umów i Zamówień Publicznych

Kierownik: Anna Pielichowska
Budynek B, pok. nr 2
tel. 71 376-00-07.

 

Wydział Inżynierii Ruchu

Naczelnik: Paweł Józefowicz

Budynek A, pokój 2
tel. 71 376-07-72 lub 71 376-08-49,
71 355-90-76, wew. 229, 272

Dział Organizacji Ruchu

Kierownik: Piotr Dąbrowski
Budynek A, pokój 6
tel. 71 376-07-90

Dział Eksploatacji Oznakowania

Kierownik: Maria Zalewska

Budynek A, pokój 15
tel. 71 376-07-31

Dział Eksploatacji Sygnalizacji

Kierownik: Tomasz Jarosz

Budynek E, pokój 10

tel. 71 376- 07- 35, 376-08-74.

 

Dział Zasobów Ludzkich i Płac

Kierownik: Urszula Bednarz

Budynek A, pokój 111, 376-07-52

Zespół Kadr

Budynek A, pokój 109
tel. 71 376-07-19, 71 355-90-76, wew. 219

Zespół Płac

Budynek A, pokój 110
tel. 71 376-07-67, 71 355-90-76, wew. 267.

Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym

Kierownik: Andrzej Dubaniewicz
ul. Strzegomska 148,
pokój 133.

 

Dział Inspekcji i Obsługi Zgłoszeń

Koordynator: Błażej Gródecki

Budynek E, pokój nr 12
tel. 71 376-07-86, wew. 286

Inspekcja

Stare Miasto i Śródmieście
Budynek E, pokój nr 11
tel. 71 376-07-42, wew. 242
Krzyki
Budynek E, pokój nr 11
tel. 71 376-07-42, wew. 242
Psie Pole
Budynek E, pokój nr 12
tel. 71 376-07-86, wew. 286
Fabryczna
Budynek E, pokój nr 12
tel. 71 376-07-86, wew. 286

Odszkodowania
Budynek A, pokój nr 12
tel. 71 376 07 54, wew. 254.

Główny Księgowy

Jolanta Czereszko

Budynek B, pokój 204
tel. 71 355-40-82

Dział Finansowy

Budynek B, pokój 201
tel. 71 376-08-82

Dział Księgowości

Budynek B, pokój 205
tel. 71 376-07-79.

Dział ds. Miejskich Kanałów Technologicznych

Główny Specjalista:  Paweł Caliński
Budynek F, pokój 2
tel. 71 376-07-59, 376-00-65.

 

Biuro Prawne

Budynek F, pokój 6 i pokój 5
tel.: 71 376-08-94, 71 376-08-41.

 

Zespół ds. Budowy Inteligentnego Systemu Transportu

ul. Strzegomska 148, pokój 133

tel. 71 376-08-13, 71 376-08-19, 71 376-08-24.

 

Zespół Informatyki

Główny specjalista: Jerzy Surowski

Budynek D, pokój 20
tel. 71 376-00-34.

Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych

Budynek F, pokój 7 i pokój 8
tel. 71 376-00-14, 376-08-44, 376-07-93.

 


Informacje o dokumencie:

Autor: Ewa Iwańska

Data wytworzenia: 28.11.2016

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 28 listopada 2016

10 686 wyświetleń strony