Przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na 11 skrzyżowaniach we Wrocławiu (3 pakiety)

Numer referencyjny: TXZ/TRP/199/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.08.2016 11:30
Data publikacji: 07.07.2016

Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych kategorii A-D we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EIR/204/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.07.2016 09:30
Data publikacji: 01.07.2016

Rozbudowa ul. Prackiej od ul. Stabłowickiej na odcinku o długości ok. 106, 0 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, miejskich technologicznych kanałow kablowych i przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/210/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.07.2016 10:30
Data publikacji: 29.06.2016

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EED/186/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.07.2016 09:30
Data publikacji: 27.06.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: 1. Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu 2. Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 57 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/155/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.06.2016 10:30
Data publikacji: 07.06.2016

zad.1 - Poprawa stanu technicznego Mostów Uniwersyteckich Płn. i Płd. we Wrocławiu w zakresie jezdni i międzymościa - etap I; zad.2 - Wymiana rozjazdu dwutorowego pojedynczego w rejonie ul.Drobnera we Wrocławiu oraz wymiana torowiska na Mostach Uniwersyteckich

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/181/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.07.2016 09:30
Data publikacji: 02.06.2016

Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/173/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2016 10:30
Data publikacji: 24.05.2016

Wykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych wybranych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/139/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.06.2016 10:30
Data publikacji: 23.05.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na wlocie południowym i północnym ronda Powstańców Śląskich we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa trzech sygnalizacji na skrzyżowaniach w ciągu ul.Powstańców Śląskich we Wrocławiu”

Numer referencyjny: TXZ/TRP/136/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2016 09:30
Data publikacji: 17.05.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu czterech wiaduktów nad torami kolejowymi we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/160/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.12.2017 03:39
Data publikacji: 16.05.2016