Poprawa stanu nawierzchni ul. Popielskiego na odcinku od ul. Myszkowskiej do ul. Hajduckiej (droga 3KDL/2) oraz przebudowa dróg w sięgaczach osiedlowych ul. Popielskiego (dz. 86, AM-6, obręb Księże Wielkie, drogi 4KDD/7, 7KDW/3 i 7KDW/2) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/254/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.10.2016 12:30
Data publikacji: 21.09.2016

Rozbudowa ul. Prackiej od ul. Stabłowickiej na odcinku o długości ok. 106 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, miejskich technologicznych kanałów kablowych i przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/271/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.10.2016 13:30
Data publikacji: 21.09.2016

Poprawa stanu technicznego nawierzchni pobocza gruntowego w ciągu ul.Opatowickiej we Wrocławiu wraz z wykonaniem peronów autobusowych

Numer referencyjny: TXZ/EE/251/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.09.2016 09:30
Data publikacji: 15.09.2016

Przebudowa ul. gen. S. Maczka od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Ołtaszyńskiej wraz z poprawą stanu istniejącej nawierzchni drogi z uwzględnieniem odwodnienia na odc. od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXZ/TRP/268/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.10.2016 09:30
Data publikacji: 12.09.2016

Przebudowa ul. Ołtaszyńskiej na odcinku od ul. Malinowej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wojszyckiej (wraz ze skrzyżowniem) oraz ul. Wojszyckiej na odcinku od ul.Ołtaszyńskiej do ul. Agrestowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/264/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.10.2016 10:30
Data publikacji: 12.09.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I

Numer referencyjny: TRP/1//2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 17.08.2016 15:15
Data publikacji: 09.08.2016

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych i chodników

Numer referencyjny: TXZ/TRP/212/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.08.2016 10:30
Data publikacji: 21.07.2016

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Brochowskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EED/207/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.08.2016 10:30
Data publikacji: 15.07.2016

Poprawa stanu technicznego nawierzchni łącznika drogowego ulic Smętna – Monte Cassino we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EED/216/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 01.08.2016 10:30
Data publikacji: 15.07.2016

Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Marca Polo na odcinku od ul.Swojczyckiej do ul.Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/203/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.08.2016 09:30
Data publikacji: 11.07.2016