Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Zielone Tętnice Wrocławia.Ulica Legnicka etap I"

Numer referencyjny: TXZ/TRP/302/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.10.2016 09:30
Data publikacji: 07.10.2016

Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/201/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2016 09:30
Data publikacji: 07.10.2016

Bieżące utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej poziom i4, i5, i5r oraz oznakowania informacyjnego SIM na Rondzie Reagana

Numer referencyjny: TXZ/EIO/257/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.10.2016 10:30
Data publikacji: 06.10.2016

Montaż progów zwalniajacych oraz azyli wraz z oznakowaniem poziomym na drogach miejskich we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXZ/EED/248/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.10.2016 09:30
Data publikacji: 29.09.2016

Dostarczenie kontraktów serwisowych wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego przez okres trwania umowy dla urządzeń aktywnych sieci ITS we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TXC/250/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.11.2016 09:30
Data publikacji: 29.09.2016

Dostawa i montaż stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/275/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.10.2016 09:30
Data publikacji: 27.09.2016

Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul. Górniczej we Wrocławiu na odcinku od ul. Lotniczej do nr 80a

Numer referencyjny: TXZ/EED/258/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.10.2016 11:30
Data publikacji: 27.09.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Zielone Tętnice Wrocławia.Ulica Legnicka etap I"

Numer referencyjny: TXZ/TRP/278/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.10.2016 09:30
Data publikacji: 26.09.2016

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Racławickiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/255/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.10.2016 10:30
Data publikacji: 23.09.2016

Przebudowa ulic Stawowej, Borowskiej, Peronowej, H. Kołłątaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

Numer referencyjny: TXZ/TRP/280/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 18.10.2016 11:30
Data publikacji: 23.09.2016