Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Blacharskiej we Wrocławiu (łącznik z ul. Rymarską)

Numer referencyjny: TRP/1/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert lub wniosków: 20.01.2017 12:00
Data publikacji: 11.01.2017

Bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Numer referencyjny: TXZ/EIO/086/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.12.2016 09:30
Data publikacji: 16.11.2016

Rozbudowa ul. Kiełczowskiej w rejonie zjazdu do TESCO wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP/6/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.11.2016 12:00
Data publikacji: 04.11.2016

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Zielone Tętnice Wrocławia. Ulica Legnicka. Etap I.

Numer referencyjny: TRP/5/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.11.2016 14:00
Data publikacji: 28.10.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do ul. Ziemniaczanej

Numer referencyjny: TRP/4/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.11.2016 12:00
Data publikacji: 27.10.2016

Budowa nowej bramy drogowskazowej na ul. Traugutta (plac Wróblewskiego) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP/3/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.11.2016 12:00
Data publikacji: 20.10.2016

Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/303/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.11.2016 09:30
Data publikacji: 17.10.2016

Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. 3 Maja we Wrocławiu na odcinku od Nr 7 do ul. Koreańskiej

Numer referencyjny: TXZ/EED/298/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.10.2016 09:30
Data publikacji: 13.10.2016

Poprawa stanu nawierzchni peronów i dostosowanie ich parametrów do taboru tramwajowego typu PESA oraz opracowanie organizacji ruchu zastępczego – dotyczy peronów wzdłuż linii tramwajowej w ciągu ul. Wróblewskiego i ul. Olszewskiego od ul. Tramwajowej do pętli na Osiedlu Biskupin we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EE/198/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.10.2016 09:30
Data publikacji: 12.10.2016

Budowa parkingu Bike & Ride przy ul. Boguszowskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP/2/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.10.2016 12:00
Data publikacji: 10.10.2016