Przebudowa fragmentu ul. Słonimskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Baranowickiej do ul. Zbarskiej

Numer referencyjny: FP/EE/78/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.06.2013 09:30
Data publikacji: 07.05.2013

Budowa sygnalizacji świetlenej we Wrocławiu na następujących skrzyżowaniach: zad. 1 ul. Kościuszki - Piłsudskiego-Lelewela, zad. 2 - pl. Kościuszki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją włączenia sygnalizacji do systemu ITS i wymiany nawierzchni kontrapasa rowerowego w ul. Kościuszki

Numer referencyjny: TXZ/TR/76/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.07.2013 10:30
Data publikacji: 07.05.2013

Remont tunelu samochodowego południowego pod pl. Dominikańskim we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/EEDD/62/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.06.2013 09:30
Data publikacji: 25.04.2013

Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych: Zadanie nr 1 - droga tymczasowa na działkach 60/1 i 59/1 obręb Osobowice, Zadanie nr II - ul. Tulipanowa, Zadanie nr III - ul. Lubawska

Numer referencyjny: FZP/EE/61/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.06.2013 09:30
Data publikacji: 25.04.2013

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych na terenie gminy Wrocław

Numer referencyjny: FZP/EEDD/052/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2013 09:30
Data publikacji: 12.04.2013

Przebudowa ul. Syjamskiej od ul. I.Mościckiego na odcinku 90m wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IP/046/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.05.2013 09:30
Data publikacji: 22.03.2013

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/IP/45/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2013 11:30
Data publikacji: 21.03.2013

Dostawa wiat przystankowych

Numer referencyjny: FZP/EE/48/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2013 10:30
Data publikacji: 21.03.2013

Dostawa i montaż 563 stojaków rowerowych na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IP/043/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.04.2013 09:30
Data publikacji: 19.03.2013

Poprawa stanu technicznego nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla: zadanie 1 - ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krynickiej 54-92 we Wrocławiu, zadanie 2 - chodnika przy ul. Krynickiej 34-70 we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/IP/44/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.04.2013 08:30
Data publikacji: 18.03.2013