Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Długopolskiej i Puszczykowskiej w celu budowy chodnika”.

Numer referencyjny: TRP.4110.5.23380.2017.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 17.03.2017 12:00
Data publikacji: 08.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Starogajowej w zakresie budowy brakujących odcinków chodnika

Numer referencyjny: TRP.4110.8.20596.2016.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 10.03.2017 14:00
Data publikacji: 01.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków wiedeńskich na ul. Traugutta we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.3.18553.2017.ES
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 03.03.2017 12:00
Data publikacji: 23.02.2017

Zapewnienie rowerzystom jazdy "pod prąd" na ulicach jednokierunkowych we Wrocławiu (45 lokalizacji)

Numer referencyjny: TRP.404.6.17856.2016.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.03.2017 14:00
Data publikacji: 21.02.2017

Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecia tras rowerowych

Numer referencyjny: TRP.404.11.17863.2015.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.03.2017 13:00
Data publikacji: 21.02.2017

Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Ołbińskiej

Numer referencyjny: TRP.404.4.17861.2016.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.03.2017 14:00
Data publikacji: 21.02.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Wilczyckiej.

Numer referencyjny: TRP.4030.7. 15993 .2016.MCz.
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.03.2017 12:00
Data publikacji: 20.02.2017

Rozbudowa ul. Kiełczowskiej w rejonie zjazdu do TESCO wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4030.5.16334.2016.MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.02.2017 12:00
Data publikacji: 20.02.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Artura Młodnickiego na odcinku ok. 50 m od ul. Jaracza

Numer referencyjny: TRP.4110.31.5634.2016.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert lub wniosków: 26.01.2017 13:00
Data publikacji: 19.01.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy drogi rowerowej na odcinku ul. Ślężna - ul. Bardzka.

Numer referencyjny: TRP.404.18.19.5104.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.01.2017 12:00
Data publikacji: 17.01.2017