Wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.260.48888.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2017 12:00
Data publikacji: 22.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę skrzyżowania torów z 4 krzyżownic oraz jednotorowego pojedynczego rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego - Ruska we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDT.4122.02.42763.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 15:00
Data publikacji: 04.05.2017

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer referencyjny: TXU.TRP.92.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 09:00
Data publikacji: 24.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEDT.4122.01.34565.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.04.2017 15:15
Data publikacji: 07.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mińskiej na odcinku od ul. Zagony do ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu, w zakresie budowy drogi dla rowerów - projekt WBO 2016 nr 237

Numer referencyjny: TRP.404.15.30328.2016.EK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 03.04.2017 12:00
Data publikacji: 27.03.2017

Dostawa ławek przystankowych z podziałem na dwa zadania: - zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego, - zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego.

Numer referencyjny: EEIP.8211.02.28384.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.04.2017 12:00
Data publikacji: 23.03.2017

Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej ul. Osobowickiej we Wrocławiu (sięgacz wzdłuż cmentarza)

Numer referencyjny: TXU/EED/36/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.03.2017 09:00
Data publikacji: 15.03.2017

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku z przebudową ulic: Jeziorowej, Starodębowej, Chłopskiej, Wilgotnej, Kowalskiej, Starchocińskiej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4110.20.25224.2016.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2017 12:00
Data publikacji: 14.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Wilczyckiej.

Numer referencyjny: TRP.4030.7.25228.2016.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.03.2017 12:00
Data publikacji: 14.03.2017

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Średzkiej od ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego

Numer referencyjny: TRP.4110.9.24408.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.03.2017 14:00
Data publikacji: 10.03.2017