Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa Al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych".

Numer referencyjny: TRP.4010.26.69709.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 01.08.2017 12:00
Data publikacji: 21.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych i rowerów w rejonie skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z ul. Kolejową we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4010.17.60015.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.07.2017 12:00
Data publikacji: 22.06.2017

Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stabłowickiej i Głównej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.1.56718.2015.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.06.2017 12:00
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czerwonych Maków we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.21.51713.2017.ES
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 05.06.2017 12:00
Data publikacji: 29.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.246.50780.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 12:00
Data publikacji: 26.05.2017

Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Numer referencyjny: TXU/TRP/136/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.06.2017 09:30
Data publikacji: 24.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Średzkiej do ul. Krępickiej

Numer referencyjny: TRP.4110.10.49835.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 14:00
Data publikacji: 24.05.2017

Opracowanie dokuemnatcji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Zabrodzkiej w celu budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Waflowej do ul. Połabian."

Numer referencyjny: TRP.404.2.49832.2017.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 12:00
Data publikacji: 24.05.2017

NAPAWANIE SZYN ROWKOWYCH W TOROWISKU TRAMWAJOWYM NA PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: EEDT.4221.07.49302.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 10:00
Data publikacji: 23.05.2017

Wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.260.48888.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2017 12:00
Data publikacji: 22.05.2017