Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych (8 lokalizacji)

Numer referencyjny: TRP.4160.2.34063.2018.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.04.2018 14:00
Data publikacji: 17.04.2018

Dostawa monitorów komputerowych

Numer referencyjny: NXXI.72.07.2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 17.04.2018 07:00
Data publikacji: 03.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Glinianej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Borowskiej w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych - Projekt nr 18 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.19136.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.03.2018 15:00
Data publikacji: 28.02.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i ścieżek rowerowych - Projekt Nr 18 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.17845.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.03.2018 15:00
Data publikacji: 26.02.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych - Projekt Nr 18 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.17847.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.03.2018 15:00
Data publikacji: 26.02.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Parafialną i ul. Pszczelarską we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.44.17846.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.03.2018 15:00
Data publikacji: 26.02.2018

Przebudowa ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubińskiej do Wojrowickiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej - projekt nr 324 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.3966.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 22.01.2018 14:00
Data publikacji: 15.01.2018

Wykonanie usługi w zakresie interwencyjnej deratyzacji terenów zieleni przyulicznych zlokalizowanych na terenach pod zarządem ZDiUM.

Numer referencyjny: EEIM.072.1.3071.2018. MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 22.01.2018 15:00
Data publikacji: 11.01.2018

Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt Nr 43 WBO 2016

Numer referencyjny: TRP.4110.38.3056.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.01.2018 14:00
Data publikacji: 11.01.2018

Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.38.116347.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 15.12.2017 14:00
Data publikacji: 06.12.2017