Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na dwa zadania

Numer referencyjny: TXU/EED/251/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.09.2017 10:30
Data publikacji: 31.08.2017

Budowa drogi ul. Hugona Kowarzyka we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/219/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.09.2017 09:30
Data publikacji: 31.08.2017

Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej

Numer referencyjny: TXU/EEIM/223/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.08.2017 10:30
Data publikacji: 23.08.2017

część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

Numer referencyjny: TXU/TRP/178/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.09.2017 09:30
Data publikacji: 18.08.2017

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych"

Numer referencyjny: TRP.404.11.79398.2015.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.09.2017 13:00
Data publikacji: 18.08.2017

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/252/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 01.09.2017 09:30
Data publikacji: 17.08.2017

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego

Numer referencyjny: TXU/EED/250/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.08.2017 09:30
Data publikacji: 16.08.2017

Przebudowa drogi ul. H. M. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/248/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.08.2017 09:30
Data publikacji: 10.08.2017

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul.Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul.Głównej (DW 336) we Wrocławiu – Etap 1

Numer referencyjny: TXU/TRP/226/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.08.2017 09:30
Data publikacji: 08.08.2017

Remont pobocza ul. Kolumba przy skrzyżowaniu z ul. Swojczycką we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.213.74406.08.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.08.2017 11:00
Data publikacji: 04.08.2017