Dostawa i montaż 655 stojaków rowerowych na terenie Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/298/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.10.2017 10:30
Data publikacji: 09.10.2017

Wykonanie projektu odwodnienia przejścia podziemnego nr 4 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.478.95501.10.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 12:00
Data publikacji: 06.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika

Numer referencyjny: TRP.4110.38.94248.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.10.2017 14:00
Data publikacji: 03.10.2017

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.

Numer referencyjny: TXU/EEDD/296/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 09:30
Data publikacji: 03.10.2017

Remont chodnika przy ul. Jasienicy we Wrocławiu - WBO

Numer referencyjny: EED.072.236.90060.09.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 11:00
Data publikacji: 03.10.2017

Przebudowa skrzyżowania ul.W.Berenta i T.Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu – zmiana organizacji ruchu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/279/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.10.2017 09:30
Data publikacji: 29.09.2017

Wykonanie ekspertyz wybranych drogowych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.471.92423.09.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.10.2017 12:00
Data publikacji: 28.09.2017

część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

Numer referencyjny: TXU/TRP/291/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 09:30
Data publikacji: 26.09.2017

Przebudowa ul. Onufrego Zagłoby we Wrocławiu z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do działki 301/2 AM 42 obręb Żerniki.

Numer referencyjny: TRP.4010.33.90652.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.10.2017 13:00
Data publikacji: 25.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ślęzoujście na odcinku od ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej wraz z elementami wału przeciwpowodziowego

Numer referencyjny: TXU/TRP/268/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017