Przebudowa ul.A.Młodnickiego na odcinku ok.50m od ul.Jaracza we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/323/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.11.2017 10:30
Data publikacji: 23.10.2017

Przebudowa ul.Świt we Wrocławiu na odcinku od ul.Snopkowej do ul.Spokojnej

Numer referencyjny: TXU/TRP/284/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.11.2017 09:30
Data publikacji: 23.10.2017

Oczyszczanie z plakatów 7084 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem

Numer referencyjny: TXU/EEIM/306/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.11.2017 10:30
Data publikacji: 23.10.2017

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEI/225/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.10.2017 10:30
Data publikacji: 19.10.2017

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwatorskich urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Gminy Wrocław

Numer referencyjny: TXU.EEIM.304.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 10:30
Data publikacji: 18.10.2017

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wieczystej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: EED.072.97917.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 11:00
Data publikacji: 16.10.2017

Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/230/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.10.2017 09:30
Data publikacji: 12.10.2017

Rozbiórka kładki nad Al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/299/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2017 10:30
Data publikacji: 11.10.2017

Wykonanie zmiany organizacji ruchu przy ul. Sztabowej/Pocztowej oraz ul. Mickiewicza/9 Maja (po zmianie: 8 Maja) we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.237.94262.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.10.2017 11:00
Data publikacji: 10.10.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/263/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 10:30
Data publikacji: 10.10.2017