Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul.Dobrzyńskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/295/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.11.2017 09:30
Data publikacji: 31.10.2017

Obsługa. eksploatacja i konserwacja oświetlenia gazowego na terenie Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU.EEIM.322.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.11.2017 08:30
Data publikacji: 31.10.2017

Wykonanie zmiany organizacji ruchu przy ul. Sztabowej/Pocztowej oraz ul. Mickiewicza/9 Maja (po zmianie: 8 Maja) we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.255.103642.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 10.11.2017 11:00
Data publikacji: 31.10.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEDI/341/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.11.2017 10:30
Data publikacji: 30.10.2017

Eksploatacja i konserwacja 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługującą dane

Numer referencyjny: TXU/EEIM/307/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.11.2017 09:30
Data publikacji: 27.10.2017

Wykonywanie bieżącej wymiany uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia z podziałem na dwie części

Numer referencyjny: TXU/EEDI/314/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.11.2017 09:30
Data publikacji: 27.10.2017

Przebudowa ul. Mokronoskiej we Wrocławiu w zakresie wykonania peronu przystankowego przy skrzyżowaniu z ul. Awicenny/Cesarzowicką

Numer referencyjny: EED.072.251.101762.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 11:00
Data publikacji: 26.10.2017

Budowa drogi publicznej 2KD-L - łącznika ul.Racławickiej i ul.Zefirowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/300/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.11.2017 09:30
Data publikacji: 26.10.2017

Dostawa i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław".

Numer referencyjny: NBM.4182.35.102383.2017.IK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.11.2017 12:00
Data publikacji: 25.10.2017

Przebudowa ul.Prochowickiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/EE/303/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.11.2017 09:30
Data publikacji: 24.10.2017