Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio-południowej stronie placu - Projekt nr 18 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.35497.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 25.04.2018 15:00
Data publikacji: 17.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych (8 lokalizacji)

Numer referencyjny: TRP.4160.2.34063.2018.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.04.2018 14:00
Data publikacji: 17.04.2018

Przebudowa ul. Puszczykowskiej we Wrocławiu w celu budowy chodnika.

Numer referencyjny: TXU/TRP/043/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.05.2018 09:30
Data publikacji: 17.04.2018

Świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego Internetu wraz z dostawą sprzętów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/NXO/086/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.04.2018 09:30
Data publikacji: 16.04.2018

Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną z podziałem na 3 części

Numer referencyjny: TXU/TXXI/010/2018
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 24.05.2018 10:30
Data publikacji: 13.04.2018

Wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu Mostu Jarnołtowskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.074.020.33825.04.2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert lub wniosków: 20.04.2018 11:30
Data publikacji: 12.04.2018

Wykonanie peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: EED.072.44.04.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.04.2018 10:30
Data publikacji: 12.04.2018

Budowa kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/061/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.04.2018 10:30
Data publikacji: 12.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i ścieżek rowerowych - Projekt nr 18 WBO 2017"

Numer referencyjny: TRP.404.5.31759.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.04.2018 15:00
Data publikacji: 06.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Borowskiej oraz ul. Borowskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i ścieżek rowerowych - Projekt nr 18 WBO 2017"

Numer referencyjny: TRP.404.5.31695.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.04.2018 15:00
Data publikacji: 06.04.2018