Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany jednego skrzyżowania torów oraz dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych podwójnych na pl. Legionów we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/167/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.07.2018 09:30
Data publikacji: 13.07.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie odcinka drogowego ul. Odolanowskiej od skrzyżowania z al. Jana III Sobieskiego do granicy zabudowy na wysokości posesji nr 42 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP>4160.4.62288.2018.AO
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2018 09:00
Data publikacji: 06.07.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania dojścia dla pieszych do planowanego przedszkola na terenie Stadionu Miejskiego od wyznaczonego przejścia dla pieszych przy "Węźle Michała Drzymały" we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.77.06.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.07.2018 10:30
Data publikacji: 06.07.2018

Przebudowa ul. Oraczy na odcinku od gen. Stefana Grota-Roweckiego do ul. Będzińskiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/153/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.07.2018 11:30
Data publikacji: 04.07.2018

Budowa przejść dla pieszych przy zajezdni Dąbie przez ul. Wróblewskiego i przez ul. Tramwajową we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/147/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2018 10:30
Data publikacji: 03.07.2018

Realizacja zadania pn.:„Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu”

Numer referencyjny: TXU/TRP/159/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2018 11:30
Data publikacji: 03.07.2018

Budowa chodnika w ul.Sycowskiej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 98 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/155/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2018 09:30
Data publikacji: 03.07.2018

Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/146/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.07.2018 10:30
Data publikacji: 29.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika przy przedszkolu modułowym przy ul. Stanów Zjednoczonych 88 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.11.59615.2018.MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.07.2018 15:00
Data publikacji: 29.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu przy ul. Szewczenki/Palacha we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj)

Numer referencyjny: EED.072.72.06.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.07.2018 10:30
Data publikacji: 28.06.2018