Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem doświetlenia w ciągu ul. Olgi Boznańskiej we Wrocławiu (na dwóch odcinkach)

Numer referencyjny: EEDD.072.1.4244.01.2018.KJb
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 25.01.2018 10:00
Data publikacji: 16.01.2018

Wymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/349 /2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.01.2018 09:30
Data publikacji: 15.01.2018

Przebudowa ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubińskiej do Wojrowickiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej - projekt nr 324 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.3966.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 22.01.2018 14:00
Data publikacji: 15.01.2018

Przebudowa ul. Vivaldiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/417/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.01.2018 09:30
Data publikacji: 12.01.2018

Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta

Numer referencyjny: TXU/EEDI/395/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.01.2018 10:30
Data publikacji: 12.01.2018

Wykonanie usługi w zakresie interwencyjnej deratyzacji terenów zieleni przyulicznych zlokalizowanych na terenach pod zarządem ZDiUM.

Numer referencyjny: EEIM.072.1.3071.2018. MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 22.01.2018 15:00
Data publikacji: 11.01.2018

Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt Nr 43 WBO 2016

Numer referencyjny: TRP.4110.38.3056.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.01.2018 14:00
Data publikacji: 11.01.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu - WBO 2017

Numer referencyjny: EED.072.5.1807.01.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 15.01.2018 11:00
Data publikacji: 09.01.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika, oświetlenia i zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Nefrytowej we Wrocławiu - WBO 2017

Numer referencyjny: EED.072.4.1482.01.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 15.01.2018 11:00
Data publikacji: 09.01.2018

Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/3/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.01.2018 10:30
Data publikacji: 05.01.2018