Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/226/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.09.2018 10:30
Data publikacji: 20.09.2018

Wykonanie peronów przystankowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1: remont istniejących peronów; Zadanie 2: wykonanie nowych peronów; Zadanie 3: peron przystankowy na ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: TXU/EED/243/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.10.2018 09:30
Data publikacji: 20.09.2018

Budowa chodnika w ul.Sycowskiej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 98 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/222/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.09.2018 09:30
Data publikacji: 12.09.2018

Wykonanie obniżeń krawężników w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu z podziałem na części: cz.1 Wykonanie obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu; cz.2 Wykonanie obniżeń krawężników na przejazdach dla rowerzystów w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/224/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.09.2018 09:30
Data publikacji: 10.09.2018

Wymiana szyn, podkładów i tłucznia w torze tramwajowym w ciągu ul. Ślężnej na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Weigla we Wrocławiu – Etap I

Numer referencyjny: TXU/EEDT/209/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.09.2018 09:30
Data publikacji: 10.09.2018

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio-południowej stronie placu - projekt nr WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.81503.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.09.2018 15:00
Data publikacji: 06.09.2018

Budowa przystanku tramwajowego przy ul. Dworskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/218/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 24.09.2018 09:30
Data publikacji: 05.09.2018

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w pasie drogowym ul. Na Niskich Łąkach, po wschodniej stronie Mostu Rakowieckiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.30.78658.2017.EO
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.09.2018 10:00
Data publikacji: 04.09.2018

Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej

Numer referencyjny: TXU/EEIM/203/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.09.2018 10:30
Data publikacji: 28.08.2018

Przebudowa ul.Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul.Św.Mikołaja we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/216/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.09.2018 10:30
Data publikacji: 27.08.2018