Przebudowa ul. Vivaldiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/326/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.12.2017 09:30
Data publikacji: 17.11.2017

Wykonanie wyceny majątku drogowego

Numer referencyjny: NOXE.071.MT.1841.2017.RP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2017 12:00
Data publikacji: 16.11.2017

Dostawa i montaż trzech tablic informacyjnych na potrzeby projektu "Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacja świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobliną"

Numer referencyjny: TXXI.4030.2.108642.2017.MT
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 17.11.2017 14:00
Data publikacji: 16.11.2017

Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/301/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.11.2017 09:30
Data publikacji: 14.11.2017

Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/288/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 24.11.2017 09:30
Data publikacji: 09.11.2017

Przebudowa skrzyżowań ul. kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu w zakresie doposażenia istniejącej sygnalizacji świetlnej w elementy zapewniające jej funkcjonowanie w systemie ITS z podziałem na dwa zadania.

Numer referencyjny: TXU/TRP/294/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.11.2017 09:30
Data publikacji: 08.11.2017

Remonty nawierzchni bitumicznych

Numer referencyjny: TXU/EEDD/302/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.11.2017 09:30
Data publikacji: 07.11.2017

Przebudowa drogi ul. H. M. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/348/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.11.2017 09:30
Data publikacji: 06.11.2017

Obsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon zachodni i Zadanie 2 – rejon wschodni

Numer referencyjny: TXU/EEIP/353/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.12.2017 09:30
Data publikacji: 02.11.2017

Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul.Dobrzyńskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/295/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.11.2017 09:30
Data publikacji: 31.10.2017