Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Tarnogajskiej we Wrocławiu polegająca na wykonaniu brakującego fragmentu chodnika w miejscu istniejącego przedeptu

Numer referencyjny: EED.072.69.06.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2018 10:30
Data publikacji: 21.06.2018

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 1 – Fabryczna, Zadanie 2 – Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXU/EED/145/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.07.2018 09:30
Data publikacji: 20.06.2018

Wymiana szyn tramwajowych i podkładów w torze tramwajowym na pętli tramwajowej przy ul. Kopernika we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/149/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.07.2018 09:30
Data publikacji: 20.06.2018

Przebudowa ul. Starogajowej we Wrocławiu w zakresie budowy brakujących chodników

Numer referencyjny: TXU/TRP/120 /2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.07.2018 09:30
Data publikacji: 18.06.2018

Dostawa wraz z montażem 16 tablic pamiątkowych na terenie m. Wrocławia dla zadania: Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław w ramach Zintegrowananych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014- 2020 w ramach poddziałania 3.4.2. Wdrożenie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF

Numer referencyjny: TXU.TRP.57.2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2018 08:30
Data publikacji: 18.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy stanu technicznego nawierzchni obejmującej remont jezdni na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowskiej/Adamczewskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.64.06.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 22.06.2018 10:30
Data publikacji: 12.06.2018

Wykonanie obniżeń krawężników w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu z podziałem na części: cz.1 Wykonanie obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu; cz.2 Wykonanie obniżeń krawężników na przejazdach dla rowerzystów w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/107
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.06.2018 09:30
Data publikacji: 12.06.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przystanków wiedeńskich oraz zmiany w docelowej organizacji ruchu na ul. Świdnickiej, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.51.53219.2017.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 22.06.2018 11:00
Data publikacji: 11.06.2018

Przebudowa ul. Blacharskiej we Wrocławiu – łącznik od ul. Blacharskiej do ul. Rymarskiej – projekt nr 350 WBO 2016

Numer referencyjny: TXU.TRN.132.2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.06.2018 09:30
Data publikacji: 11.06.2018

dostawa wiaty przystankowej na przystanek nr 20717 ul. Trzebnicka

Numer referencyjny: EEP.8212.03.52808.2018.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 25.06.2018 14:00
Data publikacji: 11.06.2018