Status prawny

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i mającą siedzibę we Wrocławiu przy ul. Długiej 49.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu działa na podstawie uchwały Nr LIV/1568/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2011 r. Nr 189, poz. 2832);


Informacje o dokumencie:

Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 31.02.2008

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 28 listopada 2016

2 933 wyświetleń strony


Historia zmian: