Słownik skrótów

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP (z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych).

1. BIP Biuletyn Informacji Publicznej
2. BRD Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
3. Dz.U. Dziennik Ustaw
4. Dz. U. Woj. Doln. Dziennik Ustaw Województwa Dolnośląskiego
5. ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
6. EWIDR System ewidencji dróg
7. KC Kodeks Cywilny
8. MKT Miejskie Kanały Technologiczne
9. MTKK Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe
10. RM Rada Miejska
11. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12. ZDiUM Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

 


Informacje o dokumencie:

Autor: Ewa Iwańska

Data wytworzenia: 02.12.2016

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 2 grudnia 2016

1 271 wyświetleń strony


Historia zmian: