Słownik skrótów

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP (z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych).

1. BIP Biuletyn Informacji Publicznej
2. BRD Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
3. Dz.U. Dziennik Ustaw
4. Dz. U. Woj. Doln. Dziennik Ustaw Województwa Dolnośląskiego
5. Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
6. ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
7. EWIDR System ewidencji dróg
8. ITS Inteligentny System Transportu
9. KC Kodeks Cywilny
10. MKT Miejskie Kanały Technologiczne
11. MTKK Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe
12. RM Rada Miejska
13. RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
14. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15. ZDiUM Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

 


Informacje o dokumencie:

Autor: Ewa Iwańska

Data wytworzenia: 02.12.2016

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 2 grudnia 2016

1 933 wyświetleń strony


Historia zmian: