Rejestry i ewidencje

Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zgodnie z przedmiotem działalności prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
2. Rejestr Zamówień Publicznych.
3. Rejestr umów.
4. Rejestr faktur.
5. Rejestr zawiadomień, ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych,  rejestr sprzedanych abonamentów  służący do zarządzania strefami płatnego parkowania.
6. Rejestr obiektów budowlanych i inżynierskich – fontanny , szalety i pomniki – znajdujących się z zarządzie ZDiUM.
7. Rejestr obiektów inżynierskich – mosty, kładki i wiadukty – znajdujących się z zarządzie ZDiUM.
8. Ewidencja dróg prowadzona w systemie elektronicznym EWIDR 2000.
9. Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego.
10.Rejestr pełnomocnictw Dyrektora ZDiUM.
11.Rejestr upoważnień Dyrektora ZDiUM.
12.Rejestr skarg i wniosków.
13.Rejestr przedmiotów zdeponowanych w Biurze Rzeczy Znalezionych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta prowadzi archiwum zakładowe w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu. Dane i informacje zawarte w archiwum są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dane oraz informacje zawarte w powyższych rejestrach są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.


Informacje o dokumencie:

Autor: Ewa Mazur

Data wytworzenia: 16.10.2008

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 13 października 2016

2 159 wyświetleń strony


Historia zmian: