Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej w przejściu podziemnym przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDI.4218.44.11.2018.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.11.2018 15:00
Data publikacji: 02.11.2018

Wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu pod chodnikami dla pieszych na Moście Wojciecha z Brudzewa w ciągu ulicy Wojciecha z Brudzewa na konstrukcję z desek kompozytowych we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEDI.4218.45.11.2018.AZ
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.11.2018 15:00
Data publikacji: 02.11.2018

Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia.

Numer referencyjny: EEIM.4214.99127.2018.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.11.2018 15:00
Data publikacji: 30.10.2018

Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej w przejściu podziemnym przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDI.072.44.10.2018.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2018 12:00
Data publikacji: 25.10.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Borowskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych - Projekt nr 18 WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.95240.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2018 15:00
Data publikacji: 19.10.2018

Wykonanie usługi w zakresie interwencyjnej deratyzacji i dezynsekcji terenów zieleni przyulicznych zlokalizowanych na terenach pod zarządem ZDiUM.

Numer referencyjny: EEIM.072.95353.2018.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.10.2018 15:00
Data publikacji: 18.10.2018

Przeniesienie przejścia dla pieszych oraz utworzenie azylu dla pieszych na ul. Redyckiej przy skrzyżowaniu z ul.Fortową i przy skrzyżowaniu z ul. Bagatela

Numer referencyjny: TRP.4110.9.90704.2018.AO
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.10.2018 15:00
Data publikacji: 15.10.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu (zaprojektuj + wybuduj) - zapytanie nr 2

Numer referencyjny: EED.072.132.10.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.10.2018 10:30
Data publikacji: 10.10.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu - zaprojektuj + wybuduj

Numer referencyjny: EED.072.132.09.2018.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 05.10.2018 10:30
Data publikacji: 28.09.2018

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio-południowej stronie placu - projekt nr WBO 2017

Numer referencyjny: TRP.404.5.81503.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.09.2018 15:00
Data publikacji: 06.09.2018