Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.38.116347.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane, Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 15.12.2017 14:00
Data publikacji: 06.12.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Orzechowej i Krynickiej w celu wyznaczenia miejsc postojowych

Numer referencyjny: TRP.4110.41.114780.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2017 14:00
Data publikacji: 01.12.2017

Przebudowa ul. Buraczanej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ogórkowej do posesji nr 23

Numer referencyjny: TRP.4010.32.113403.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.12.2017 12:00
Data publikacji: 28.11.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: EEIM.4214.112893.2017.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.12.2017 15:00
Data publikacji: 27.11.2017

Wykonanie wyceny majątku drogowego

Numer referencyjny: NOXE.071.MT.1841.2017.RP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2017 12:00
Data publikacji: 16.11.2017

Dostawa i montaż trzech tablic informacyjnych na potrzeby projektu "Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacja świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobliną"

Numer referencyjny: TXXI.4030.2.108642.2017.MT
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 17.11.2017 14:00
Data publikacji: 16.11.2017

Wykonanie zmiany organizacji ruchu przy ul. Sztabowej/Pocztowej oraz ul. Mickiewicza/9 Maja (po zmianie: 8 Maja) we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.255.103642.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 10.11.2017 11:00
Data publikacji: 31.10.2017

Przebudowa ul. Mokronoskiej we Wrocławiu w zakresie wykonania peronu przystankowego przy skrzyżowaniu z ul. Awicenny/Cesarzowicką

Numer referencyjny: EED.072.251.101762.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 11:00
Data publikacji: 26.10.2017

Dostawa i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław".

Numer referencyjny: NBM.4182.35.102383.2017.IK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.11.2017 12:00
Data publikacji: 25.10.2017

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wieczystej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: EED.072.97917.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 11:00
Data publikacji: 16.10.2017