Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEDI/384/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.12.2017 12:30
Data publikacji: 11.12.2017

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/319/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.12.2017 10:30
Data publikacji: 07.12.2017

Przebudowa ul.Prochowickiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/EE/394/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.12.2017 09:30
Data publikacji: 07.12.2017

Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap 1- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia parkingów „Parkuj i Jedź” w system nadzoru dostępu wraz z jego oprogramowaniem oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Numer referencyjny: TXU/TXXI/369/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.12.2017 09:30
Data publikacji: 07.12.2017

Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul.Dobrzyńskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/376/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.12.2017 09:30
Data publikacji: 06.12.2017

Utrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej (pod pl. Dominikańskim) we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDI/333/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.12.2017 09:30
Data publikacji: 28.11.2017

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/TXK/356/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 01.12.2017 10:30
Data publikacji: 23.11.2017

Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 2 – odcinek od mostu Oporowskiego do al. gen. Józefa Hallera i od al. gen. Józefa Hallera do ul. Stalowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/345/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.12.2017 10:30
Data publikacji: 21.11.2017

Przebudowa ul. Vivaldiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/326/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.12.2017 09:30
Data publikacji: 17.11.2017

Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/301/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.11.2017 09:30
Data publikacji: 14.11.2017