Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/304/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.11.2018 09:30
Data publikacji: 14.11.2018

Wykonanie i konserwacja elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EIO/294/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.11.2018 10:30
Data publikacji: 07.11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych”

Numer referencyjny: TXU/TRP/297/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.11.2018 09:30
Data publikacji: 07.11.2018

Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEDI/286/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.11.2018 10:30
Data publikacji: 05.11.2018

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEIM/260/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.11.2018 09:30
Data publikacji: 02.11.2018

Poprawa stanu nawierzchni chodników polegająca na remoncie w ciągu ul.Kleczkowskiej i ul.Zemskiej we Wrocławiu: Cz.1 – ul.Kleczkowska na odcinku od ul.Siemieńskiego do ul.Zegadłowicza (strona północna) Cz.2 – ul.Zemska przy nr 16d

Numer referencyjny: TXU/EEDD/290/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.11.2018 09:30
Data publikacji: 31.10.2018

Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: Część nr 1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy moście Milenijnym Część nr 2. Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy Węźle Przesiadkowym Część nr 3. Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych w przejściu podziemnym Ronalda Reagana

Numer referencyjny: TXU/EEDI/253/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.11.2018 11:30
Data publikacji: 25.10.2018

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania : ZADANIE 1 – obszar A, ZADANIE 2 – obszar B

Numer referencyjny: TXU/EIS/255/2018
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.11.2018 09:30
Data publikacji: 16.10.2018

Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: część 1 - obszar A - Północny; część 2 - obszar B - Południowy

Numer referencyjny: TXU/EIO/258/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.11.2018 09:30
Data publikacji: 16.10.2018

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/237/2018
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.11.2018 10:30
Data publikacji: 15.10.2018