Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul.Górniczej we Wrocławiu od ul.Rękodzielniczej do ul.Pilczyckiej

Numer referencyjny: TXU/EED/104/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.06.2018 10:30
Data publikacji: 25.05.2018

Realizacja zadania pn.: Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu.

Numer referencyjny: TXU/TRP/96/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2018 10:30
Data publikacji: 24.05.2018

Remont i wykonanie nawierzchni zielonej torowiska tramwajowego w ul.Widok we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/115/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2018 09:30
Data publikacji: 24.05.2018

Przebudowa skrzyżowań ul. kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu w zakresie doposażenia istniejącej sygnalizacji świetlnej w elementy zapewniające jej funkcjonowanie w systemie ITS z podziałem na dwa zadania.

Numer referencyjny: TXU/TRP/114/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.06.2018 09:30
Data publikacji: 24.05.2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Traugutta we Wrocławiu w zakresie budowy przystanków wiedeńskich

Numer referencyjny: TXU/TRN/98/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.06.2018 09:30
Data publikacji: 18.05.2018

przebudowa ul.Mińskiej na odcinku od ul.Zagony do ul.Stanisławowskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów

Numer referencyjny: TXU/TRP/106/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.05.2018 09:30
Data publikacji: 11.05.2018

Przebudowa ul.Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul.Św.Mikołaja we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/113/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.05.2018 09:30
Data publikacji: 08.05.2018

Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/116/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.05.2018 08:30
Data publikacji: 04.05.2018

Wymiana szyn tramwajowych i podkładów w torze tramwajowym na pętli tramwajowej przy ul. Kopernika we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/112/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 17.05.2018 09:30
Data publikacji: 02.05.2018

Rozbudowa i przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Krzycką do ronda na działce nr 12/4, AM-5, obręb Klecina

Numer referencyjny: TXU/TRP/073/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2018 10:30
Data publikacji: 27.04.2018