Wykonanie chodnika i zmiany organizacji ruchu przy ul. Nefrytowej we Wrocławiu - WBO 2017

Numer referencyjny: TXU/EED/194/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.08.2018 10:30
Data publikacji: 14.08.2018

Przebudowa ul. Wędkarzy we Wrocławiu w celu budowy chodnika.

Numer referencyjny: TXU/TRP/201/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.08.2018 11:30
Data publikacji: 10.08.2018

Realizacja zadania pn.:„Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu”

Numer referencyjny: TXU/TRP/202/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.08.2018 09:30
Data publikacji: 10.08.2018

Konserwacja torów tramwajowych we Wrocławiu: część 1- napawanie szyn i rozjazdów część 2 - szlifowanie szyn część 3 - regulacja toru i podbijanie podkładów

Numer referencyjny: TXU/EEDT/185/2018
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 17.09.2018 09:30
Data publikacji: 07.08.2018

Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na części: część 1: Progi bitumiczne - dzielnica Psie Pole część 2: Progi bitumiczne i roboty brukarskie - dzielnica Fabryczna

Numer referencyjny: TXU/EED/193/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.08.2018 10:30
Data publikacji: 03.08.2018

Budowa systemu "Parkuj i Jedź" - Etap 1 - Wykonanie robót montażowych i instalacyjnych w zakresie doposażenia parkingów "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i oprogramowaniem urządzeń systemu nadzoru dostępu, wideomonitoringu i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz podłączeniem do systemu ITS

Numer referencyjny: TXU/TXXI/189/2018
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.09.2018 09:30
Data publikacji: 31.07.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa łącznika drogowego między ul.Rakietową a ul.Żwirki i Wigury we Wrocławiu"

Numer referencyjny: TXU/TRP/168/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.08.2018 09:30
Data publikacji: 27.07.2018

Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 2 – Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXU/EED/186/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.08.2018 09:30
Data publikacji: 20.07.2018

Wykonanie iluminacji świątecznej we Wrocławiu w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

Numer referencyjny: TXU/EEIM/156/2018
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.08.2018 09:30
Data publikacji: 18.07.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany jednego skrzyżowania torów oraz dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych podwójnych na pl. Legionów we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/167/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.07.2018 09:30
Data publikacji: 13.07.2018