Przebudowa zakończenia ul. Wapiennej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/23/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.03.2018 09:30
Data publikacji: 19.02.2018

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TXXI/4/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.02.2018 09:30
Data publikacji: 16.02.2018

Usługa świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS

Numer referencyjny: TXU/TXXI/416/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.03.2018 10:30
Data publikacji: 16.02.2018

Konserwacja torów tramwajowych w zakresie napawania i szlifowania szyn we Wrocławiu: Zadanie 1: Napawanie szyn i rozjazdów, Zadanie 2: Szlifowanie szyn

Numer referencyjny: TXU/EEDT/007/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.02.2018 10:30
Data publikacji: 15.02.2018

Ochrona obiektów i sprzątanie pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU.NXO.419.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.02.2018 09:30
Data publikacji: 12.02.2018

Budowa peronów na pętli tramwajowej „Leśnica” we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU/EE/402/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.02.2018 09:30
Data publikacji: 05.02.2018

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/009/2018
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.02.2018 10:30
Data publikacji: 02.02.2018

Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEDI/415/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.02.2018 10:30
Data publikacji: 01.02.2018

Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/325/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.02.2018 11:30
Data publikacji: 19.01.2018

Wymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/349 /2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.01.2018 09:30
Data publikacji: 15.01.2018