Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz z pomieszczeniem użytkowym o powierzchni 17,60m2 w przejściu podziemnym w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej ul. Legnickiej (na pl. Strzegomskim) we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

53-633 Wrocław ul. Długa 49

tel.  (071)  376 08 40

fax (071) 376 08 39

ogłasza przetarg nieograniczony

 na dzierżawę gruntu wraz z pomieszczeniem użytkowym o powierzchni 17,60m2 w przejściu podziemnym w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej ul. Legnickiej (na pl. Strzegomskim) we Wrocławiu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2016r. do godz. 1000w Biurze Obsługi Interesanta  ZDiUM ul. Długa 49  bud. “B”  pok. nr 1.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.11.2016r. o godz. 11oo w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49  bud. B  I piętro – sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu w ZDiUM ul. Długa 49 bud. B,  pok. nr 112A lub na tablicy ogłoszeń przy ul. Długiej 49 bud A.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZDiUM  (http://zdium.wroc.pl lub http://bip.zdium.wroc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje  prawo swobodnego wyboru oferty, uznanie bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Autor: Teresa Grześkowiak

Data wytworzenia: 04.11.2016

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 9 listopada 2016

413 wyświetleń strony


Historia zmian: