Wynik przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pasa drogowego wraz z 6 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej powierzchni 31,59 m2, w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zawiadamia, że przetarg  nieograniczony z dnia 28.12.2016r. na dzierżawę gruntu wraz z pomieszczeniami użytkowymi o łącznej pow. 31,59 m2 w pasie drogowym ul. Powstańców Śl. r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu nie dał rezultatu i zostanie ogłoszony ponownie.

Zarząd  Dróg i Utrzymania Miasta
53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel.  (071)  376 08 40  fax (071)  376 08 39

ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu pasa drogowego wraz z 6 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej powierzchni 31,59 m2, w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu.

Lokal będący przedmiotem przetargu składa się z 6 pomieszczeń użytkowych mieszczących się w pawilonie B (pawilon od strony centrum miasta)
1) kiosk nr 1 o pow. 3,53 m2
2) kiosk nr 2 o pow. 5,09 m2
3) kiosk nr 3 o pow. 5,22 m2
4) kiosk nr 4 o pow. 5,09 m2
5) korytarz o pow. 10,04 m2
6) WC o pow. 2,62 m2

Oferty należy składać  w  terminie do dnia 28.12.2016 do godz. 10.00w Biurze Obsługi Interesanta ZDiUM  ul. Długa 49  bud. B  pok. nr 1.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.12.2016 o godz. 11.00 w Zarządzie Dróg  i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 bud. B – sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu w ZDiUM przy ul. Długiej 49 bud. B pok. nr 112A, na tablicy ogłoszeń przy ul. Długiej 49 bud A. (wejście od strony przystanku autobusowego) lub na stronie internetowej ZDiUM http://bip.zdium.wroc.pl

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZDiUM (http://www.zdium.wroc.pl lub http://bip.zdium.wroc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, uznanie bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu lub unieważnienia przetargu bez  podania przyczyn.


Autor: Andżelika Galuba

Data wytworzenia: 28.11.2016

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 2 stycznia 2017

1 188 wyświetleń strony


Historia zmian: