Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu pasa drogowego wraz z 3 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej powierzchni 32,83 m2, w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu

Zarząd  Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu

53-633 Wrocław ul. Długa 49  tel.  (071)  376 08 40  fax (071)  376 08 39

ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu pasa drogowego wraz z 3 pomieszczeniami użytkowymi o łącznej powierzchni 32,83 m2, w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śląskich r. ul. Krzyckiej we Wrocławiu.

 

Lokal będący przedmiotem przetargu składa się z 3 pomieszczeń użytkowych mieszczących się w pawilonie A (pawilon od strony wiaduktu)

  1. Sala sprzedaży o powierzchni 24,81 m2
  2. Zaplecze biurowo – socjalne o pow. 4,68 m2
  3. Zaplecze sanitarne o pow. 3,34 m2

 

Oferty należy składać  w  terminie do dnia 17.03.2017 do godz. 1000w Biurze Obsługi Interesanta ZDiUM  ul. Długa 49  bud. B  pok. nr 1. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.03.2017 o godz. 1100 w Zarządzie Dróg  i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 bud. B – sala konferencyjna.    

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu w ZDiUM  przy ul. Długiej 49 bud. B pok. nr 112A, na tablicy ogłoszeń przy ul. Długiej 49 bud A. (wejście od strony przystanku autobusowego) lub w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiUM http://bip.zdium.wroc.pl (po lewej stronie zakładka: „Przetargi” – „Przetargi na sprzedaż i w trybie Kodeksu Cywilnego”).

 

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiUM (http://bip.zdium.wroc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 bud A. w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, uznanie bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu lub unieważnienia przetargu bez  podania przyczyny.


Autor: Andżelika Galuba

Data wytworzenia: 22.02.2017

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 22 lutego 2017

548 wyświetleń strony


Historia zmian: