Informacja o ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/

Adres Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu:

/n295j0qixl/skrytka
/n295j0qixl/SkrytkaESP

Po zalogowaniu się na platformie ePUAP należy:
1.   Zlokalizować formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Najłatwiej zrobić to wybierając kolejno opcje: Zobacz katalog spraw – Sprawy obywatelskie – Najczęściej załatwiane sprawy
2.   Wypełnić formularz.
3. Przesłać go na jeden powyższych adresów skrzynek podawczych ZDiUM na ePUAP. Zalecane jest, aby przy wysyłaniu formularza podpisać go profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Opcjonalnie do formularza można dołączyć plik zawierający załącznik. Zaleca się aby był on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JP , PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu drogą elektroniczną.


Informacje o dokumencie:

Autor: Jerzy Rokicki

Data wytworzenia: 03.03.2011

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 5 maja 2016

3 663 wyświetleń strony


Historia zmian: