Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Wilczyckiej.


Numer referencyjny:
TRP.4030.7. 15993 .2016.MCz.
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
20.02.2017
Publikacja:
Marta Czajka
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
02.03.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wilczycka/Ludowa pozostało bez rozpatrzenia.
Prosimy śledzić strony internetowe ZDiUM odnośnie ponownego zapytania ofertowego w tym temacie