Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Wilczyckiej.


Numer referencyjny:
TRP.4030.7.25228.2016.MCz
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
14.03.2017
Publikacja:
Marta Czajka
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
20.03.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 24.03.2017

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wilczycka/Ludowa zostało unieważnione z powodu odstąpienia od realizacji zadania.