Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecia tras rowerowych


Numer referencyjny:
TRP.404.11.17863.2015.BP
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
21.02.2017
Publikacja:
Bogumiła Pasieczny
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
13.03.2017 13:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 07.03.2017

Wrocław, dnia 07.03.2017r.

TRP.404.11.23176.2016.BP

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizacje zadania pn.: „Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych”.

W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr TRP.404.11.17863.2015.BP na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zmienia termin składania ofert na 13.03.2017r. do godz. 13:00.