Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Starogajowej w zakresie budowy brakujących odcinków chodnika


Numer referencyjny:
TRP.4110.8.20596.2016.BP
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
01.03.2017
Publikacja:
Bogumiła Pasieczny
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
10.03.2017 14:00

Powiązane dokumenty