Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Średzkiej od ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego


Numer referencyjny:
TRP.4110.9.24408.2017.BP
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
10.03.2017
Publikacja:
Bogumiła Pasieczny
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
20.03.2017 14:00

Powiązane dokumenty