Zapewnienie rowerzystom jazdy "pod prąd" na ulicach jednokierunkowych we Wrocławiu (45 lokalizacji)


Numer referencyjny:
TRP.404.6.17856.2016.BP
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
21.02.2017
Publikacja:
Bogumiła Pasieczny
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
08.03.2017 14:00

Powiązane dokumenty