Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków wiedeńskich na ul. Traugutta we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TRP.4110.3.18553.2017.ES
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
23.02.2017
Publikacja:
Elżbieta Szepelak
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
03.03.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 13.03.2017