Dostawa ławek przystankowych z podziałem na dwa zadania: - zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego, - zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego.


Numer referencyjny:
EEIP.8211.02.28384.2017.IwF
Rodzaj:
Dostawy
Data publikacji:
23.03.2017
Publikacja:
Iwona Futyma
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
06.04.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 10.04.2017