Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Ołbińskiej


Numer referencyjny:
TRP.404.4.17861.2016.BP
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
21.02.2017
Publikacja:
Bogumiła Pasieczny
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
16.03.2017 14:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 13.03.2017

Wrocław, 13.03.2017r.

TRP.404.4.25241.2015.BP

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Ołbińskiej”.

W związku ze zgłoszonymi pytaniami do zapytania ofertowego nr TRP.404.4.17861.2016.BP na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zmienia termin składania ofert na 16.03.2017r. do godz. 14:00.

Data dodania: 07.03.2017

Wrocław, 7.03.2017r.

TRP.404.4.23271.2015.BP

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Ołbińskiej”.

W związku ze zgłoszonymi pytaniami do zapytania ofertowego nr TRP.404.4.17861.2016.BP na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zmienia termin składania ofert na 14.03.2017r. do godz. 13:00.