Opracowanie dokumenatcji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Byczyńskiej w celu budowy chodnika na odcinku od ul. Miłoszyckiej do ul. Murowanej".


Numer referencyjny:
TRP.4110.34.36511.2017.MCz
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
04.07.2017
Publikacja:
Marta Czajka
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
20.07.2017 12:00

Powiązane dokumenty