Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego we Wrocławiu.


Numer referencyjny:
EEDT.4122.01.34565.2017.WB
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
07.04.2017
Publikacja:
Wiesław Burakiewicz
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
14.04.2017 15:15

Powiązane dokumenty

Po negocjacjach na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę Zakład Budowlany „KLIER”, ul. Świerkowa 3 55-003 Chrząstawa Mała.

Data dodania: 19.04.2017