Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku z przebudową ulic: Jeziorowej, Starodębowej, Chłopskiej, Wilgotnej, Kowalskiej, Starchocińskiej we Wrocławiu.


Numer referencyjny:
TRP.4110.20.25224.2016.AG
Rodzaj:

Data publikacji:
14.03.2017
Publikacja:
Agnieszka Górska
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
21.03.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 28.03.2017