Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mińskiej na odcinku od ul. Zagony do ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu, w zakresie budowy drogi dla rowerów - projekt WBO 2016 nr 237


Numer referencyjny:
TRP.404.15.30328.2016.EK
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
27.03.2017
Publikacja:
Elżbieta Kiniorska
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
03.04.2017 12:00

Powiązane dokumenty