Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego łącznika przy al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu


Numer referencyjny:
EED.072.167.30225.03.2017.DS
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
27.03.2017
Publikacja:
Dorota Sarańczak
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
07.04.2017 11:00

Powiązane dokumenty