Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu kładki Siedleckiej we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TXZ.EEDI.072.096.19229.03.2017.KG
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
20.03.2017
Publikacja:
Krystian Gołdyn
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
31.03.2017 13:00

Powiązane dokumenty