Rozbudowa ul. Kiełczowskiej w rejonie zjazdu do TESCO wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej


Numer referencyjny:
TRP.4030.5.16334.2016.MS
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
20.02.2017
Publikacja:
Małgorzata Szczykutowicz
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
27.02.2017 12:00

Powiązane dokumenty