Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Długopolskiej i Puszczykowskiej w celu budowy chodnika”.


Numer referencyjny:
TRP.4110.5.23380.2017.MCz
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
08.03.2017
Publikacja:
Marta Czajka
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
17.03.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 12.04.2017