Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEI/225/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.10.2017 10:30
Data publikacji: 19.10.2017

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwatorskich urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Gminy Wrocław

Numer referencyjny: TXU.EEIM.304.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2017 09:30
Data publikacji: 18.10.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/263/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 10:30
Data publikacji: 10.10.2017

Wykonanie projektu odwodnienia przejścia podziemnego nr 4 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.478.95501.10.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 12:00
Data publikacji: 06.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika

Numer referencyjny: TRP.4110.38.94248.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.10.2017 14:00
Data publikacji: 03.10.2017

Wykonanie ekspertyz wybranych drogowych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.471.92423.09.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.10.2017 12:00
Data publikacji: 28.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ślęzoujście na odcinku od ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej wraz z elementami wału przeciwpowodziowego

Numer referencyjny: TXU/TRP/268/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/246/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny: TXU/EEIM/261/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 09:30
Data publikacji: 20.09.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.431.84146.09.2017.AK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.09.2017 12:00
Data publikacji: 05.09.2017