NAPAWANIE SZYN ROWKOWYCH W TOROWISKU TRAMWAJOWYM NA PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: EEDT.4221.07.49302.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 10:00
Data publikacji: 23.05.2017

Wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.260.48888.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2017 12:00
Data publikacji: 22.05.2017

Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego i konstrukcji zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwacja 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda Reagana we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDI/106/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 09:30
Data publikacji: 16.05.2017

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę strefy płatnego parkowania we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EP/052/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Dialog techniczny
Termin składania ofert lub wniosków: 19.05.2017 15:00
Data publikacji: 10.05.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.243.43260.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 05.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę skrzyżowania torów z 4 krzyżownic oraz jednotorowego pojedynczego rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego - Ruska we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDT.4122.02.42763.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 15:00
Data publikacji: 04.05.2017

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia oraz wykonanie kart albumowych i kart ewidencyjnych

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.234.41938.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.05.2017 12:00
Data publikacji: 28.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu mostu Tumskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.227.41067.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 28.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Kwidzyńskiej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Czajczej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.404.17.39511.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.05.2017 00:00
Data publikacji: 24.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEDT.4122.01.34565.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.04.2017 15:15
Data publikacji: 07.04.2017