Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych i rowerów w rejonie skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z ul. Kolejową we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4010.17.60015.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.06.2017 00:00
Data publikacji: 22.06.2017

Utrzymanie czystości obiektów budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.065.59693.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.06.2017 12:00
Data publikacji: 22.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu przepompowni wód drenażowych w przejściu podziemnym nr 3 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.310.56605.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 23.06.2017 13:00
Data publikacji: 14.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu podpór mostu drogowo-tramwajowego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.299.55246.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.06.2017 13:00
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu

Numer referencyjny: TRP.4110.28.54661.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.06.2017 14:00
Data publikacji: 06.06.2017

Wykonanie prac serwisowych wraz z oczyszczeniem separatora ropopochodnych SKG 55 BP na instalacji odwodnienia drogowego pl. Wolności we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEIM.4211.53902.2017.TP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 19.06.2017 12:00
Data publikacji: 06.06.2017

Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich pomnika fontanny Walka i Zwycięstwo zlokalizowanej na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu w zakresie murków (ścianek) łączących cokoły rzeźb „Alegoria Walki” i „Alegoria Zwycięstwo” z basenami dolnymi (niższym i wyższym) oraz obrzeży basenów dolnych.

Numer referencyjny: EEIM.4231.2.53013.2017.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.06.2017 15:00
Data publikacji: 06.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu Kładki dla pieszych nad al. Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.273.52048.05.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.06.2017 13:00
Data publikacji: 31.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czerwonych Maków we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.21.51713.2017.ES
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 05.06.2017 12:00
Data publikacji: 29.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Średzkiej do ul. Krępickiej

Numer referencyjny: TRP.4110.10.49835.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 14:00
Data publikacji: 24.05.2017