Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Kiełczowskiej na wysokości Cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4030.9.73007.2017.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.08.2017 12:00
Data publikacji: 31.07.2017

Wykonanie wyceny majątku drogowego

Numer referencyjny: NOXE.071.MT.2017.RP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.08.2017 12:00
Data publikacji: 25.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa Al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych".

Numer referencyjny: TRP.4010.26.69709.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 01.08.2017 12:00
Data publikacji: 21.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej pochylni dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów i pieszych

Numer referencyjny: EED.072.193.64401.07.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.07.2017 11:00
Data publikacji: 05.07.2017

Opracowanie dokumenatcji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Byczyńskiej w celu budowy chodnika na odcinku od ul. Miłoszyckiej do ul. Murowanej".

Numer referencyjny: TRP.4110.34.36511.2017.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.07.2017 12:00
Data publikacji: 04.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych i rowerów w rejonie skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z ul. Kolejową we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4010.17.60015.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.07.2017 12:00
Data publikacji: 22.06.2017

Utrzymanie czystości obiektów budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.065.59693.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.06.2017 12:00
Data publikacji: 22.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu przepompowni wód drenażowych w przejściu podziemnym nr 3 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.310.56605.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 23.06.2017 13:00
Data publikacji: 14.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu podpór mostu drogowo-tramwajowego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.299.55246.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.06.2017 13:00
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu

Numer referencyjny: TRP.4110.28.54661.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.06.2017 14:00
Data publikacji: 06.06.2017